.UA ccTLD Domain Network Information Centre

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP адреса: 107.23.37.199
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво

Процедура обробки заявок


Оформлення заявки.

Делегування, скасування, внесення змін у запис про доменне ім'я відбувається на підставі заявки. Рекомендованою формою подання заявки є заповнення web-форми на сайті http://auto.uanic.ua

Заявку також можна надіслати электронною поштою на адресу query@auto.uanic.ua. Зразки заповнення заявок див. у Додатку 1.

Заявка повинна містити заповнену форму domain. Призначення і синтаксис полів форми domain описані в Регламенті публічного Інтернет-сервісу WHOIS. Визначені такі операції з доменами:

 • ADD - делегування доменного імені
 • CHANGE ADMIN-C - переделегування, зміна адміністративного контакту (admin-c);
 • MODIFY - зміна реєстраційних даних домену, що включає:
  • зміна технічних параметрів (name-серверів);
  • зміна технічного контакту tech-c;
  • інші зміни.
 • RENEW - продовження строку делегування домену
 • DELETE (DEL) - вилучення доменного імені.

При надходженні заявки в реєстраційну систему виконується її синтаксичний аналіз: наявність необхідних полів та правильність їх заповнення. Далі виконується технічна перевірка домена, вказаного у заявці. Для заявок ADD застосовуються такі перевірки:

 • наявність щонайменше двох name-серверів;
 • визначення IP-адреси name-сервера;
 • чи містять name-сервери, вказані в заявці, записи про доменне ім'я;
 • чи співпадає перелік name-серверів у домені зі списком серверів, вказаних у заявці.

Якщо заявка успішно пройшла всі етапи перевірки, вона направляється до системи реєстрації, яка автоматично створює та надсилає таку відповідь:

Subject: QUEUED: [Операція Домен]

-------- [ЗАЯВКА ПРИЙНЯТА] --------

Якщо у заявці містяться помилки, то відправнику листа направляється відповідь:

Subject: FAILED: [Операція домен]

-------- [ЗАЯВКА ВІДХИЛЕНА] --------
-- Помилок: ..


та одне або більше повідомлень про помилки такого вигляду:
** Error: повідомлення про помилку

Перелік повідомлень про помилки знаходиться у Додатку 2.

При відсутності помилок заявка надходить до черги заявок системи реєстрації UANIC. На адресу відправника заявки відсилається повідомлення про розміщення заявки в черзі, в якому вказується номер заявки (Application #). Про подальший хід обробки заявки повідомляється контактним особам домену.


Підтвердження заявки.

Якщо для задоволення заявки потрібне рішення адміністратора публічного домену (заявки ADD), система реєстрації формує запит до адміністратора відповідного публічного домена про необхідність прийняти рішення з цього домену. Подальших дій від реєстранта не потребується.

Якщо для задоволення заявки необхідно отримати підтвердження від контактної особи домену (заявки MODIFY, DELETE та заявки ADD у деяких доменах), система реєстрації автоматично створює запит і відсилає його відповідній контактній особі на електронну адресу, вказану в реєстраційних даних UANIC-запису цієї особи (поле email UANIC-запису). Запит до контактної особи містить:

URL для підтверждення заявки через web-сайт
та інструкцію для відправки відповіді по e-mail.

Відповідь на запит очікується протягом 5 календарних днів.

При отриманні негативної відповіді чи відсутності відповіді протягом вказаного терміну заявка відхиляється, про що відправник отримує повідомлення.

Процедура делегування доменного імені (Операція ADD)

Після надходження заявки до черги реєстранту надсилається повідомлення:

Обробку заявки ..... відкладено з наступних причин:

Не надано підтвердження адміністратора публічного домену.

і подальших дій від реєстранта НЕ вимагається. Для прийняття рішення Адміністратору надається п'ять діб.
В разі прийняття позитивного рішення домен делегується; в разі відмови - заявка відхиляється.

Процедура переделегування домену (заявка CHANGE ADMIN-C)

Для зміни адміністративного контакту домену (переделегування домену) потрібне підтвердження від поточного admin-c домену.

По заявці CHANGE ADMIN-C на адресу нинішнього адміністративного контакту, вказаному в домені, надсилається запит на підтвердження зміни реєстранта домену.

При отриманні позитивної відповіді на запит про зміну адміністративного контакту (CHANGE ADMIN-C) в реєстраційних даних домену змінюється поле admin-c. Зміни в інші поля не вносяться. Новий адміністративний контакт домену отримує повідомлення про зміну реєстраційних даних домену. На адресу попереднього адміністративного контакту надсилається повідомлення:

Subject: admin-c CHANGED: .... (Domain Record #)

Домен переделеговано.
Доводимо до Вашого відому, що Ви більше не є адміністративним
контактом для домену:
....

В разі отримання негативної відповіді або відсутності відповіді зміни не вносяться.

Якщо в реєстраційних даних домену вказана застаріла інформація і admin-c не може отримати запит по e-mail, адміністратор публічного домену може прийняти рішення про обробку заявки на підставі додаткових документів, наприклад, офіційного листа від організації-реєстранта. Попередньо слід уточнити у адміністратора можливість переделегування домену при відсутності відповіді від admin-c.


Процедура зміни даних доменного імені (заявка MODIFY)

Технічні зміни в запис про доменне ім'я (зміна переліку name-серверів, зміна tech-c, зміна опису домена тощо) можуть підтвердити як admin-c, так і tech-c - запит на підтвердження надсилається всім контактним особам.

Одразу після надходження відповіді від контактної особи (admin-c чи tech-c), заявка обробляється. При отриманні позитивної відповіді вносяться зміни в реєстраційні дані домену; інакше (при отриманні негативної відповіді або відсутності відповіді) зміни не вносяться.

Якщо в заявці MODIFY одночасно змінюється admin-c та інші реєстраційні дані, то заявка автоматично розбивається на дві: передегування домену (опис див. Процедура передегування домену, заявка CHANGE ADMIN-C) та зміна домену (власне MODIFY). Кожна з заявок обробляється окремо.

По заявці MODIFY на адреси admin-c і tech-c надсилається запит на підтвердження зміни реєстраційних даних домену.

При отриманні позитивної відповіді реєстраційні дані домену змінюються, про що всі контактні особи домену отримують повідомлення. В повідомленні наводиться новий (поточний) та старий (попередній) стан реєстраційних даних домену.

При отриманні негативної відповіді на запит чи при відсутності відповіді протягом 5 календарних днів заявка відхиляється, зміни не вносяться.


Процедура продовження делегування домену (операція RENEW)

Для обробки заявки на продовження делегування домену потрібно підтвердження від контактних осіб домену: admin-c або tech-c. При отриманні заяки RENEW система реєстрації автоматично формує запити про продовження домену та направляє їх на електронні адреси адміністративного та технічного контактів домену.

При отриманні позитивної відповіді на запит, делегування домену продовжується на один рік.

При отриманні негативної відповіді на запит чи при відсутності відповіді протягом 5 календарних днів заявка відхиляється, дата закінчення строку делегування домену лишається без змін.

Продовжити делегування домену можно не більше, ніж на один рік від поточної дати. Заявка на продовження приймається не раніше, ніж за 3 місяці до поточної дати делегування домену.

За 30 и за 10 діб до закінчення строку делегування контактним особам домену надсилається нагадування про необхідність його продовжити.

Процедура обробки заявки на видалення доману (операція DELETE)

Для вилучення доменного імені потрібне підтвердження від адміністративного контакту домену.

На адресу адміністративного контакту надсилається запит на підтвердження видалення доменного імені.

При отриманні позитивної відповіді на запит доменне ім'я видаляється та звільнюється для реєстрації. Всі контактні особи, котрі були вказані в реєстраційних даних домену, отримують повідомлення про це.
Додаток 1. Зразки заповнення заявок.

Приклад заповнення заявки на делегування доменного імені:
Subject: ADD zzz.gov.ua

domain: zzz.gov.ua
admin-c: BBB-UANIC
tech-c: AAA-UANIC
nserver: ns.zzz.gov.ua 123.45.67.89
nserver: another.server.ns
changed: your-email-address 20060120
source: UANIC
Приклад заповнення заявки на переделегування домену:
Subject: CHANGE ADMIN-C zzz.gov.ua

domain: zzz.gov.ua
admin-c: NEW-UANIC
changed: your-email-address 20060120
source: UANIC
Приклад заповнення заявки на зміну даних домену:
Subject: MODIFY zzz.gov.ua

domain: zzz.gov.ua
admin-c: BBB-UANIC
tech-c: AAA-UANIC
nserver: ns.zzz.gov.ua 123.45.67.89
nserver: another.server.ns
changed: your-email-address 20060120
source: UANIC
Приклад заповнення заявки на продовження домену
Subject: RENEW zzz.gov.ua

domain: zzz.gov.ua
Приклад заповнення заявки на вилучення домену:
Subject: DEL zzz.gov.ua

domain: zzz.gov.ua


Додаток 2. Повідомлення про помилки.
 **Error: Ця реєстрація адміністративно заблокована
реєстрація (внесення змін) заблокована Адміністратором публічного домену у зв'язку з невідповідністю правилам домену, а саме:
 • NS-сервери, вказані в заявці, знаходяться в "чорному списку";
 • ім'я домену або його використання суперечить этичним нормам та/або правилам публічного домену;
 • інше (в цьому випадку слід звернутися за роз'ясненням до адміністратора відповідного домену)
 • .
 ** Error: На знайдено обов'язкове поле
у заявці відсутнє або не заповнене обов'язкове поле.
 ** Error: Неправильне доменне ім'я
означає, що доменне ім'я, вказане у заявці, не відповідає технічним вимогам.
 ** Error: Домен уже делеговано
делегувати такий домен неможливо, оскільки домен з таким іменем вже існує.
 ** Error: Домен не існує
спроба надіслати заявку на зміну неіснуючого домену.
 ** Error: Система auto.uanic.ua не обслуговує заявки на цей публічний домен
спроба надіслати заявку на домен, який не обслуговується системою auto.uanic.ua
 ** Error: Дозволяється використовувати тільки UANIC-handle
у полі amin-c, tech-c необхідно вказати нік-хендл з бази UANIC.
 ** Error: nic-handle не знайдено у базі whois
нік-хендл контактної особи, вказаної в заявці, не зареєстровано у базі UANIC.
 ** Error: Доменнне ім'я вже зареєстровано в альтернативному домені 
на іншу особу
у деяких публичних доменах реєстрантами одноіменних доменів не можуть бути різні особи.
 ** Error: Неправильна IP-адреса RFC[1912]

IP-адреса, вказана в заявці, суперечить вимогам RFC1912
 ** Error: Необхідно щонайменше 2 незалежних NS-сервера RFC[1912]
В заявці вказано тільки один name-сервер, потрібно - щонайменше два.
 ** Error: NS вказує на CNAME [RFC1537]
name-сервер повинен мати ip-адресу та не може бути CNAME.
 ** Error: Неможливо визначити IP-адресу хоста
не вдається визначити ip-адресу name-сервера, вказаного у заявці.
 ** Error: Вкажіть IP-адресу сервера
для імені сервера, який знаходиться всередині домена (glue-record), необхідно вказати ім'я та ip-адресу name-сервера.
 ** Error: Сервер не відповідає
вказаний name-сервер не відповідає.
 ** Error: Домен не знайдено на вказаному NS-сервері
вказаний name-сервер не містить записів про домен.
 ** Error: NS-сервер не дає авторитетні відповіді для домену
вказаний name-сервер не дає авторитетної відповіді про домен.
** Error: Список NS-серверів не співпадає з вказаним у заявці
список name-серверів у домені відрізняється від списку в заявці.
** Error: Перевищено ліміт
з метою попередження масової реєстрації доменів діють обмеження на кількість заявок. Повідомлення означає, що ви перевищили ліміт.
** Error: Заявка відхилена. Не підтверджено право реєстранта на реєстрацію.
обмеження на прийом заявок з поштових доменів, що знаходяться за межами України.

0.244722 sec